Accountancy

Als ondernemer of bestuurder moet u blindelings kunnen vertrouwen op financiële informatie waarop u uw beslissingen baseert. Of het nu gaat om de jaarrekening, de resultaten van due diligence onderzoek of een financieringsadvies, de betrouwbaarheid van informatie is essentieel. Daarnaast kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument voor bijvoorbeeld de bank, andere financiers, aandeelhouders, toezichthouders of de Belastingdienst.

Toekomstgerichte advisering

Onze accountants doen veel meer dan alleen het samenstellen of controleren van uw jaarcijfers. Door hun inzicht en ervaring met vergelijkbare bedrijven adviseren zij ook op het gebied van financieel en operationeel management en zijn zij uw sparringpartner als het gaat om investeringsbeslissingen, fusies of overnames en andere strategische beslissingen. Voor de accountants van van Hoesel de Blaey betekent accountancy managen van álle financiële aspecten van uw onderneming.

Audit

Als ondernemer wilt u in de eerste plaats zekerheid over de bedrijfsrapportage en inzicht in uw eigen organisatie. Onze controlespecialisten zorgen voor beide.

Wij verzorgen audits voor ondernemingen maar ook voor organisaties in de non-profit sector. Uw onderneming is controleplichtig indien gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria wordt voldaan. De huidige criteria zijn:

•           Balanstotaal groter dan 6.000.000 euro;

            •           Netto-omzet groter dan 12.000.000 euro;

            •           Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Met de door ons uitgevoerde onafhankelijke accountantscontrole (audit) voldoet uw onderneming vanzelfsprekend aan alle de wettelijke voorschriften. Maar onze  auditspecialisten zorgen er ook voor dat kansen en mogelijkheden binnen beter worden benut omdat zij de controlerapportage voorzien van bruikbare adviezen en eventuele verbeterpunten. De controlerapportage wordt zo een belangrijk managementinstrument.

IT Audit

De IT omgeving speelt een zeer belangrijke rol in vrijwel iedere bedrijfsvoering. Wij hanteren een controleaanpak die uitgaat van een geïntegreerde geautomatiseerde omgeving. In onze jaarrekeningcontroles worden alle relevante aspecten van uw informatiesysteem meegenomen.

 

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.