3 succesvolle financieringsregelingen voor start-ups en mkb verlengd

3 succesvolle financieringsregelingen voor start-ups en mkb verlengd

Het kabinet verlengt 3 financieringsregelingen die ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf helpen. De instrumenten hebben een doelmatige en doeltreffende werking, blijkt uit evaluaties van de regelingen. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte daarom bekend de regelingen (nogmaals) met 5 jaar te verlengen.

Het gaat om de VroegeFaseFinanciering (VFF), de Seed Capital regeling en het Innovatiekrediet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regelingen uit. Doordat de adviseurs van RVO.nl onderling en met externe partijen goed samenwerken, kunnen ondernemingen in elke fase van het innovatieproces voor hulp en ondersteuning terecht.

Behoefte aan financiering

Met name kleine bedrijven, starters, innovatieve bedrijven en snelle groeiers hebben relatief veel behoefte aan financiering om hun groei- en innovatieplannen te kunnen bekostigen, bleek uit de financieringsmonitor. Maar juist zij hebben moeite die financiering te vinden. Omdat evaluaties uitwijzen dat de 3 regelingen doelmatig in die behoefte voorzien, verdient deze aanpak voortzetting.

"Zonder de inzet van de regelingen was er vanuit de markt minder geïnvesteerd in bedrijven en zou er minder innovatie hebben plaatsgevonden."

Dit schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in een begeleidende brief over de Financieringsmonitor en de evaluaties aan de Kamer.

Honderden ondernemers ondersteund

De regelingen hebben de afgelopen jaren vele honderden miljoenen euro’s aan financiering opgeleverd. Honderden Nederlandse ondernemingen zijn ermee ondersteund.

  • De VroegeFaseFinanciering richt zich met een lening op de fase nog voor de start van een onderneming, de ‘proof of concept fase’, om te kijken of een idee kans van slagen heeft. De regeling is er voor elke innovatieve starter, zolang er zicht is op een toekomstige investering.
  • De Seed Capital-regeling richt zich via de financiering van gespecialiseerde fondsen op startups. Via de regeling kan RVO.nl samen met investeerders de innovatieve top van Nederland verder helpen.

Innovatiekredieten zijn leningen bedoeld voor de financiering van risicovolle technologische en klinische ontwikkelprojecten van ondernemingen.

Woonplaats buitenlander in NL staat 30%-regeling i...
Nieuwe standpunten over toepassing deelnemingsvrij...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.