Afbouw ‘Wet-Hillen’

Een eigen woning wordt door de belastingdienst gezien als een bron van inkomen. Daarom betaalt u via de aangifte inkomstenbelasting een bijdrage voor het woongenot. Deze bijdrage is het ‘eigenwoningforfait’ en wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van het betreffende belastingjaar. Hiertegenover staat dat de rente van de hypothecaire geldlening in verband met de eigen woning aftrekbaar is.

Heeft u geen hypothecaire geldlening of is de hypotheekrente lager dan het eigenwoningforfait, dan heeft u recht op aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld en bent u per saldo geen eigenwoningforfait verschuldigd. Dit is de ‘Wet-Hillen’.

Op basis van het regeerakkoord dienen vanaf 2020 woningbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost toch het eigenwoningforfait te betalen. Dit wordt in stapjes ingevoerd en uitgesmeerd over een periode van 30 jaar. Ter compensatie daalt het eigenwoningforfait geleidelijk met 0,15%. Deze maatregel is niet door iedereen met veel gejuich ontvangen omdat het als ‘aflosboete’ wordt gezien. Desondanks heeft de Staatssecretaris van Financiën hiertoe op 3 november jl. het wetsvoorstel ingediend. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact op met ons.

Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen met kin...
Betaling rente papieren schenking

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.