Afschaffing pensioen in eigen beheer

In zijn brief van 1 juli 2016 aan de Tweede Kamer informeert de Staatssecretaris van Financiën over de verdere toekomst van het pensioen in eigen beheer.

In deze brief geeft hij aan om, vermoedelijk op Prinsjesdag, een wetsvoorstel in te dienen om het pensioen in eigen beheer uit te faseren.

 Het voorstel ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Fiscaal geruisloze afkoop van het pensioen in eigen beheer binnen een termijn van drie jaar. Directeur-groot aandeelhouders (hierna: DGA) worden in staat gesteld om het pensioen in eigen beheer met een belastingkorting op basis van een staffel af te kopen. Ter zake van de afkoop is geen revisierente verschuldigd.

De staffel ziet er als volgt uit:

Jaar

Korting op de fiscale grondslag

Afkoop tegen

2017

34,5%

65,5%

2018

25%

75%

2019

19,5%

80,5%

 

Voor de DGA die niet kiest voor de afkoopvariant wordt de spaarvariant geïntroduceerd. Het geld blijft in de onderneming als een potje voor de oudedag. Belastingheffing is pas bij de uitkeringsfase aan de orde. De fiscale pensioenverplichting wordt dan omgezet in als het ware een spaarpot waarbij dit te zijner tijd wordt omgezet in een periodieke uitkering (20 jaar) bij de BV, bank of verzekeraar met jaarlijkse oprenting tegen marktrente. Hierdoor heeft de DGA de mogelijkheid om zijn dividendklem, bij een hogere commerciële waarde ten opzichte van de fiscale waarde, (grotendeels) weg te nemen zonder dat er acuut moet worden afgerekend.

De derde optie is om de verplichting op te renten tot aan de pensioendatum en deze op reguliere wijze af te wikkelen conform de pensioenovereenkomst.

De uitkomst van de opties is afhankelijk van de specifieke situatie en dient daarom per geval bekeken te worden welke optie tot de mogelijkheden behoort.

Afstempelen

De DGA krijgt de mogelijkheid om het pensioen zonder belastingheffing af te stempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de waarde van de fiscale pensioenvoorziening. Als de DGA het pensioen daarna afkoopt is slechts over 65,5% van de (fiscale) waarde loonbelasting verschuldigd. Over de afkoop is geen revisierente verschuldigd. Ook kan de DGA na het afstempelen kiezen voor de spaarvariant.

Ouderenkorting niet verwerkt in aanslag inkomstenb...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.