Bijtelling vakantieauto

Als een werkgever aan zijn werknemer een auto ter beschikking stelt die de werknemer ook privé mag rijden, vindt er een fiscale bijtelling op het loon plaats. Deze bijtelling mag achterwege blijven als de werknemer op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt. Hiervoor dient door de werknemer wel een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aangevraagd te worden bij de belastingdienst en moet er een rittenadministratie bijgehouden worden.

Als de werknemer in verband met vakantie een grotere auto zou willen rijden, kan de werkgever hem een vervangende auto ter beschikking stellen. Ook voor deze auto geldt er een (tijdelijke) bijtelling. Deze dubbele bijtelling kan echter voorkomen worden als de werkgever en werknemer de afspraken ten aanzien van de vervanging schriftelijk vastleggen en de werknemer de sleutels en papieren van de oorspronkelijke auto bij de werkgever inlevert.

Let wel op: de vervangende auto telt ook mee voor de grens van 500 kilometer. Rijdt de werknemer in de vakantie met de vervangende auto meer dan 500 kilometer, dan wordt de bijtelling over het gehele kalenderjaar berekend. De grens van 500 kilometer geldt dus op kalenderjaarbasis voor beide (of meerdere) auto’s samen.

Ouderenkorting niet verwerkt in aanslag inkomstenb...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.