Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling.

Door een wetswijziging kwam in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen te vervallen. In plaats hiervan kunnen vanaf juni 2008 moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) aanspraak maken op een uitkering voor een periode van 16 weken.

Vrouwen die in de tussenliggende periode zijn bevallen vielen door de wetswijziging tussen wal en schip. In de loop der jaren hebben enkele vrouwen de gang naar de rechter gemaakt. Uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die vrouwen in het gelijk gesteld en bepaald dat zij enige vorm van een compensatie zouden moeten krijgen. Als gevolg hiervan heeft minister Asscher besloten een compensatieregeling in het leven te roepen en daarover de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd.

De compensatieregeling geldt voor vrouwen die als zelfstandige, beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen. Zij krijgen nu dus recht op een compensatie in de vorm van een uitkering. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV en bedraagt ongeveer€ 5.600.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het rijk (www.rijksoverheid.nl) of contact opnemen met ons.

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
Afbouw ‘Wet-Hillen’

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.