Grootste fiscale risico’s bij een no deal Brexit

Grootste fiscale risico’s bij een no deal Brexit

Hoe Brexit eruit gaat zien is nog steeds onzeker. Staatssecretaris Snel gaat in op de grootste risico’s voor burgers en bedrijven bij een no deal Brexit.  Hij antwoordt dit op vragen van de Vaste Commissie voor Financiën.

- Nederlands ondernemers die handel drijven het VK krijgen te maken met de douane.

- Fiscale tegemoetkomingen voor een deel van de werknemers die wonen in het VK maar werken in Nederland vervallen bij een no deal.

- Britse werknemers die werken in Nederland zouden na een no deal zonder maatregelen een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland aan het werk te blijven.

- EU-regels in de directe belastingen zijn na een no deal scenario zonder overgangsrecht niet langer op het VK van toepassing.

- Burgers die op basis van de huidige EU-verordening recht op toeslag hebben, verliezen dit recht bij een no deal scenario.

Staatssecretaris Snel heeft het conceptbeleidsbesluit met fiscaal overgangsrecht bij een no deal Brexit op 8 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Als gevolg van de in dit besluit opgenomen algemene goedkeuring wordt het Verenigd Koninkrijk voor een aantal belastingwetten voor het lopende belastingjaar dan wel boekjaar nog beschouwd als deel uitmakend van de Europese Unie. Hierdoor blijft het huidige fiscale regime voor deze belastingwetten van toepassing als ware het Verenigd Koninkrijk nog steeds lid van de Europese Unie. Op de vraag of de periode van het fiscale overgangsrecht lang genoeg is, antwoordt Snel dat het kabinet deze periode passend

Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020
Brexit en belastingen

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.