Kleine ondernemersregeling wordt niet afgeschaft

De kleine ondernemersregeling in de btw zal niet worden afgeschaft. Daarvoor is de regeling te belangrijk. Dat zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. Vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling ligt meer voor de hand, maar daar is eerst nader onderzoek voor nodig.

 

Ondernemers die in een kalenderjaar na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 aan btw betalen, kunnen gebruik maken van de zogenoemde kleine ondernemersregeling. Zij krijgen dan een vermindering op het te betalen btw-bedrag.

 

Bedraagt op jaarbasis het af te dragen btw-bedrag per saldo € 1.345 of minder, dan hoeft de ondernemer op grond van de kleine ondernemers regeling helemaal geen btw te betalen. In dat geval kan hij ook ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.

 

Vereenvoudiging ondernemersregeling

Door de vermindering van het te betalen btw-bedrag en de mogelijkheid van ontheffing van administratieve verplichtingen, biedt de regeling belangrijke tegemoetkomingen voor de kleine ondernemer. Er is dan ook geen reden om deze af te schaffen. Er zijn misschien wel mogelijkheden om de regeling te vereenvoudigen. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

 

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U hebt een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883 per jaar aan omzetbelasting.
  • Voor ontheffing van de administratieve verplichtingen moet het te betalen bedrag lager zijn dan € 1.345 per jaar.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de vermindering toe op de laatste aangifte van het jaar, of op de 1e aangifte van het volgende jaar.

 

Ouderenkorting niet verwerkt in aanslag inkomstenb...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.