Terugvragen buitenlandse BTW 2017 vóór 1 oktober 2018

Een ondernemer die in een andere EU-lidstaat BTW heeft betaald, kan deze voor 1 oktober 2018 nog terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst. Na die tijd zal een verzoek door de EU-lidstaat misschien niet in behandeling geworden genomen.

Normaal gesproken kan een ondernemer de BTW betaald over afgenomen prestaties in mindering brengen in zijn BTW-aangifte. Dit geldt echter niet voor in een ander EU-land betaalde BTW. Hij kan dit terugvragen door een verzoek te dienen bij de Nederlandse belastingdienst. Dit dient voor 1 oktober te gebeuren via de specials internetsite.

De voorwaarden voor teruggaaf zijn:

  • de onderneming moet in Nederland zijn gevestigd,
  • in het EU-land waarvoor hij de BTW terugvraagt, is er geen btw-aangifte gedaan,
  • de goederen en/of diensten worden voor met BTW belaste activiteiten gebruikt.

Bij het verzoek dienen enkele bijlagen bijgevoegd te worden en geldt er een drempelbedrag. In het document ‘Vereisten en toelichting bij verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen’ is per land aangegeven welke bijlagen dit zijn. Voor de hoogte van het drempelbedrag geldt dat deze afhankelijk is van het moment van het indienen van het verzoek. Voor een verzoek na afloop van het kalenderjaar geldt een drempelbedrag van € 50. Voor een verzoek tijdens het kalenderjaar over een periode van ten minste drie maanden, is het drempelbedrag € 400. Voor een teruggaaf onder het drempelbedrag geldt dat deze via het andere EU-land kan worden teruggevraagd, maar het is niet zeker of het verzoek ook in behandeling wordt genomen.

Betaling rente papieren schenking

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.