Verruimde schenkvrijstelling 2017

De vrijstelling ten behoeve van de eigen woning wordt per 1 januari 2017, net als in 2014, weer verruimd tot een bedrag van maximaal € 100.000.

Om gebruik te kunnen maken van deze verruiming dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

         De begiftigde is tussen de 18 en 40 jaar; 

          In 2013 of 2014 is geen gebruik gemaakt van deze verruiming

      De schenking wordt gebruikt voor:

-           de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;

-           aflossing van de eigen woningschuld;

-           aflossing van de renteschuld van de verkochte eigen woning;

-           afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Het vereiste van ouder-kind relatie is, net als in 2014, niet van toepassing. De begiftigde mag ook een derde zijn.

Voor een schenking door een ouder aan een kind kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.304 (bedrag 2016). Dit bedrag kan op verzoek eenmalig verhoogd worden tot een bedrag van € 25.449 (bedrag 2016). Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie of voor de eigen woning (aankoop of aflossing hypotheekschuld) mag tot een bedrag van € 53.016 (bedrag 2016) vrijgesteld geschonken worden.

In 2013 en 2014 mocht het bedrag van de vrijstelling voor de studie en eigen woning eenmalig verhoogd worden tot een bedrag van € 100.000. Deze verruiming wordt met ingang van 2017 structureel in de wet opgenomen, als gevolg hiervan is er overgangsrecht van toepassing voor de jaren 2015 en 2016. Voor schenkingen die in 2015 en 2016 zijn gedaan onder gebruikmaking van de verhoogde vrijstelling voor studie of de eigen woning mag, onder voorwaarden, in 2017 en 2018 gebruik worden gemaakt van de verruiming tot € 100.000. De overheid wil zo iedereen die in 2013 en 2014 nog géén gebruik heeft gemaakt van de verruiming alsnog in de gelegenheid stellen om hiervan gebruik te maken. Deze inhaalmogelijkheid vervalt vanaf 2019.

Verder geldt dat het bedrag van € 100.000 verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden geschonken (mits in alle drie jaren wordt voldaan aan de bovengenoemde vereisten).

Indien in 2015 of 2016 een bedrag ter hoogte van de in dat jaar geldende vrijstelling is geschonken ten behoeve van de eigen woning, mag op grond van het overgangsrecht in 2017 of 2018 een aanvullende schenking worden gedaan tot het bedrag van € 100.000 is bereikt.

Ouderenkorting niet verwerkt in aanslag inkomstenb...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.