Uitstel van betaling belastingen bij bijzondere omstandigheden

Het Fipronil-schandaal dat de afgelopen tijd het nieuws domineert is ook de belastingdienst niet ontgaan.

Door met lezen

Einde renteaftrek restschuld eigen woning

Brengt de verkoop van een eigen woning minder op dan de hoogte van de hypotheekschuld, dan ontstaat er een restschuld. De rente over een restschuld, ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting voor de periode van vijftien jaar. Deze termijn wordt niet verlengd, wordt een woning in 2018 met verlies verkocht dan is de rente dus niet meer aftrekbaar. Deze regeling ging in 2012 in om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Volgens de staatssecretaris is er geen aanleiding om de maatregel na 31 december 2017 voort te zetten omdat de doorstroming hersteld zou zijn.

Door met lezen

Bijtelling privégebruik auto

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van een auto (dit is de dag waarop het eerste kenteken is afgegeven) geldt voor een periode van 60 maanden. De 60 maanden gaan in op de eerste dag van de maand volgend op de dag dat het kenteken is afgegeven. Is bijvoorbeeld op 7 juli het eerste kenteken afgegeven, dan begint de periode van 60 maanden op 1 augustus. Na deze termijn wordt opnieuw bekeken in welke categorie de auto valt.

Door met lezen

Inkeerregeling: afschaffing per 1 januari 2018

Belastingplichtigen die (buitenlands) vermogen of inkomsten hebben verzwegen in de aangifte inkomstenbelasting hebben geen juiste aangifte gedaan. Zij kunnen de aangifte alsnog vrijwillig verbeteren door gebruik te maken van de ‘inkeerregeling’. De inkeerregeling geldt ook voor de erfbelasting als de belastingplichtige een erfenis heeft ontvangen waarover geen of een onjuiste aangifte erfbelasting is ingediend.

Door met lezen

Van Hoesel de Blaey rent voor KiKa!

Zondag 25 juni heeft de 7de editie van de Kikarun in Rotterdam plaatsgevonden. De Kikarun heeft als doel om door middel van sponsors en donaties zoveel mogelijk geld op te halen om onderzoek naar kinderkanker verder te ontwikkelen. In Rotterdam alleen al is er ruim € 290.000 opgehaald.

Door met lezen

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.