Disclaimer

Algemeen

Van Hoesel / de Blaey spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Van Hoesel / de Blaey behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt van Hoesel / de Blaey geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan an Hoesel / de Blaey geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Van Hoesel / de Blaey garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gelinkte internetsites

Van Hoesel / de Blaey draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat van Hoesel / de Blaey de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Van Hoesel / de Blaey aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Van Hoesel / de Blaey behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beeindigen.

Handelsmerken en logo's

Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze site en/of op enige andere website van van Hoesel / de Blaey voorkomen, berust bij van Hoesel / de Blaey. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Hoesel / de Blaey.

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.